Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Kontakt

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava

tel.: +421 2 554 22 108
e-mail: rppkba@sppk.sk