Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

Výzvy na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu (§9 ods. 9)


Výzva - kancelárske potreby 1
Dokument, zverejnené 03. 12. 2013
Výzva - kancelárske potreby 2
Dokument, zverejnené 03. 12. 2013
Výzva - hotelové služby 1
Dokument, zverejnené 03. 12. 2013
Výzva - hotelové služby 2
Dokument, zverejnené 03. 12. 2013
Výzva - propagačné predmety 1
Dokument, zverejnené 03. 12. 2013
Výzva - propagačné predmety 2
Dokument, zverejnené 03. 12. 2013
Výzva - webové stránky 1
Dokument, zverejnené 03. 12. 2013
Výzva - kancelárske potreby 3
Dokument, zverejnené 09. 12. 2013
Výzva - propagačné predmety 3
Dokument, zverejnené 09. 12. 2013
Výzva - hotelové služby 3
Dokument, zverejnené 09. 12. 2013